Hümik Asit ve Leonardit

 

 

 

 • Toprağın rengini koyulaştırarak daha fazla güneş enerjisinin emilmesini sağlar.
 • Toprağın su tutma kapasitesini artırır. Kendi ağırlığının 20 katı fazla ağırlıktaki suyu tutabilme yeteneği vardır.

 Kimyasal Yararları

 • Toprağın katyon değişim kapasitesini en yüksek seviyeye çıkartır.
 • Şelatlama özelliğine sahiptir. (Şelat: bir metal iyonuna aynı ligand ( Merkez Atomuna bağlı olan Nötr Molekül veya Anyonlar ) tarafından en az iki veya daha fazla elektron verilmesi ile oluşan halkasal yapılara verilen isimdir
 • Asidik ve bazik özelliklerdeki toprakları nötralize eder. Fazla tuzluluğu ve fazla kireçliliği gidererek toprağın PH seviyesini düzenler.

 

 • Topraktaki azot, fosfor, potasyum, demir, çinko ve iz elementler gibi gerekli besinlerin bitki tarafından alınabilmesini en yüksek düzeye çıkartır.

 

 

 

 

 • Bitki gelişimi için gerekli olan mineraller (iz mineraller de dahil) ve organik maddelerce zengindir. Ayrıca, doğal karbon içermesinden dolayı bitkinin gelişiminde kullanılabileceği oldukça fazla miktarda enerji de ihtiva eder. (1 gramda 5.000 kaloriye kadar)
 • Hümik asit biyokimyasal özelliği ile, toprağın zararlı, kirletici ve zehirli maddelerden temizlenmesini sağlar. Toprakta mevcut olan kurşun, cıva, kadmiyum ve diğer zararlı radyoaktif elementlerin, endüstriyel atıkların, zehirlerin ve çevre için zararlı kimyasal maddelerin (ilaçlamadan gelenler dahil) çözünebilir durumdan çözünemez duruma geçmelerini sağlar. Böylece bunların bitki tarafından emilmelerini önler. Bunların zamanla dibe çökmesi sonucu toprak temizlenir.

 

 •  Suda çözünebilir inorganik gübreleri kök bölgesinde depolar ve bitkinin ihtiyacı oldukça bunları serbest bırakır.

 

 

 

 • Hümik asit kimyasal olarak aktif bir karaktere sahiptir ve topraktaki çeşitli metaller, mineraller ve organikler ile çözünebilir ve ya çözünemez kompleksler oluşturma yeteneği vardır. Bu özelliği bitkinin besinleri kolay ve sürekli almasını sağlar. Demir noksanlığı gidermeye yardımcı olur.
 • Topraktaki kireç içerisindeki karbondioksiti serbest duruma getirir. Bu serbest karbondioksitin fotosentezde kullanılması imkanı hazırlar.

Biyolojik Yararları

 • Hücre bölünmesini hızlandırır. Dolayısıyla, bitkinin büyümesi ve gelişmesi de hızlanır.
 • Kök oluşumunu ve gelişimini hızlandırır. Kökleri kuvvetlendirir. Saçak kök oluşumunu teşvik eder.
 • Tohumda çimlenmeyi hızlandırır. Bitkinin hayatta kalabilme yeteneğini arttırır. İdelerin daha hızlı ve kuvvetli büyümesini sağlar.
 • Bitkide hücre enerjisinin fazlalaşmasını sağlar.
 • Bitki metabolizmasını düzenleyerek azot bileşenlerinin birikmesini önler.
 • Yararlı toprak mikro organizmalarının gelişmeleri ve çoğalmaları üzerinde uyarıcı etki yapar. Bunların topraktaki miktarını ve aktivitelerini artırır.
 • Bitkinin soğuğa, sıcağa ve fiziksel etkilere karşı dayanıklılığını arttırır. Böcek ve hastalıklara karşı direncini çoğaltır.
 • Meyvelerde (üründe) hücre duvarları kalınlığının artmasını sağlar. Böylece, ürünün depolanma süresi ve raf ömrü uzar.
 • Elde edilen ürün (meyve, sebze, çiçek, dane, kök gibi) daha kaliteli olur. Bunların, dış görünüşlerinin daha göz alıcı ve besin değerlerinin daha yüksek olmasını sağlar.

FARKLI HÜMİK ASİT KAYNAKLARI VE ORANLARI

DOĞAL KAYNAK                                                                         HÜMİK VE FÜLVİK ASİT % ORANLARI

LEONARDİT                                                                                                                         40-90

TORF                                                                                                                                      10-30

LİNYİT KATMANLARI                                                                                                      10-30

HAYVAN GÜBRESİ                                                                                                            5-15

KOMPOST                                                                                                                            2-5

TOPRAK                                                                                                                                1-5

ARITMA ÇAMURU                                                                                                             1-5

TAŞ KÖMÜRÜ                                                                                                                     0-1

VERİM ARTIŞ ORANI TABLOSU

            ÜRÜN ADI                                                                                     VERİM ARTIŞ ORANI

BUĞDAY                                                                                            %13-25

DOMATES                                                                                         %20-30

ARPA                                                                                                  %15-18

LAHANA                                                                                            %25-30

KARABUĞDAY VE DARI                                                               %25-50

ELMA                                                                                                  %8-20

MISIR                                                                                                  %30

ÜZÜM                                                                                                %25-30

PATATES, HAVUÇ                                                                          %25-40

PANCAR, TURP                                                                               %25-40

BÜTÜN NARENCİYELERDE                                                         %30-60

PAMUK                                                                                                %10-30

SALATALIK                                                                                        %34-38

         ÇAYIR,ÇİM                                                                                        %100 e kadar